SOLUCIONS NATURALS PER A LES PRINCIPALS PATOLOGIES RESPIRATÒRIES DE L’HIVERN

L’aparell respiratori és un sistema complex d’òrgans que s’estén a diferents nivells. Inclou les vies respiratòries superiors: nas, faringe, laringe; i les vies respiratòries inferiors: tràquea, pulmons, pleura, bronquis i bronquíols. Les parets del sistema respiratori estan cobertes per cèl·lules de l’epiteli ciliat presents a les vies respiratòries des del nas i fins als bronquíols terminals que produeixen una fina capa de moc útil per a hidratar-les i mantenir-les netes.

L’equilibri mucociliar es pot alterar degut a infeccions microbianes, virals i/o bacterianes, que poden provocar irritació i inflamació, causant una hipersecreció amb l’augment consegüent de la viscositat del moc i la seva acumulació a diferents nivells de les vies respiratòries.

Això es tradueix en diferents malalties del tracte respiratori superior: refredat, otitis media, sinusitis, adenoïditis, amigdalitis, faringitis, laringitis; o inferior: traqueïtis, bronquitis.

SÍMPTOMES DE LES MALALTIES ESTACIONALS

Congestió nasal

La congestió nasal està causada per una irritació i inflamació de la mucosa nasal. Sovint s’acompanya de símptomes com secreció nasal excessiva, atxems freqüents, picor i insomni causats per la dificultat per a respirar pel nas.

Pot tenir una causa infecciosa (d’origen viral o bacterià) que pot derivar en un problema crònic o en una reacció inflamatòria causada per al·lèrgia i, depenent del desencadenant, pot ser ocasional (degut al contacte amb els al·lèrgens) o estacional.

Independentment de la causa, la irritació de la mucosa nasal provoca la producció d’histamina per part de l’organisme, una substància  que limita el flux sanguini en els vasos de les parets nasals i que afavoreix la producció de moc. Aquest fet es tradueix en una inflamació del teixit i una oclusió que fa més estretes les vies respiratòries creant la sensació característica de “nas tapat”.

Tractament farmacològic convencional: Sprays nasals amb antibiòtics, corticoides, vasoconstrictors

Efectes secundaris: Poden provocar afebliment de les defenses immunitàries fisiològiques, resistència als antibiòtics i risc de recaigudes i dependència.

Mal de coll

La cavitat orofaringea sovint pateix faringitis, amigdalitis, laringitis o tos irritativa que poden estar causades per diferents factors. Els canvis sobtats de temperatura (aire fred o sec), el contacte amb agents irritants (contaminació, fum, al·lergens) i les infeccions microbianes  (d’origen bacterià o viral) poden provocar un estat inflamatori que es tradueix fàcilment en símptomes com dolor de gargamella, cremor, picor o dificultat per enviar.

Tractament farmacològic convencional: Medicaments de síntesi com antiinflamatoris, antisèptics i anestèsics.

Efectes secundaris:  Causen desequilibris en la microbiota fisiològica, augmenten el risc de possibles sobreinfeccions i recaigudes, així com possibles efectes sistèmics.

Tos

La tos representa un mecanisme de defensa destinat a alliberar les vies respiratòries que es pot activar per estímuls de diferents tipus: pols, contaminació, cossos estranys, aire molt calent, fred o sec  i mucositat així com estats inflamatoris.

És important diferenciar la tos seca de la tos productiva. En la tos productiva hi ha una alteració en el mecanisme d’aclariment mucociliar que afavoreix la producció d’una quantitat elevada de moc. L’excés de secrecions compromet, a més, la motilitat dels cilis vibràtils. En conseqüència, aquesta secreció viscosa no es drena ni s’elimina adequadament, sinó que roman i es diposita en les mucoses de les vies respiratòries, desencadenant la tos. La tos productiva pot ser típica de les malalties bacterianes i comporta una sensació d’opressió, de pes i/o congestió al pit (especialment pel matí), a més de dificultat per a expulsar el moc de les vies respiratòries.

En la tos seca, en canvi, no hi ha expectoració, és irritant i s’associa a un estat inflamatori i irritatiu de les mucoses provocat per la vibració de les cordes vocals, que provoca una dificultat per enviar, dolor, irritació i picor de la gargamella.

Tractament farmacològic convencional

Medicaments sedants centrals i perifèrics de l’estímul de la tos

Mucolítics

Vasoconstrictors

Efectes secundaris: La seva ingesta comporta un risc de sobreinfecció bacteriana degut a l’estancament del moc a les cavitats bronquials, a més d’efectes secundaris sistèmics.

Dolor d’oïda

Els problemes del canal auditiu poden tenir diferents orígens: la hipersecreció glandular, l’alteració del flux de cerumen i una mala o incorrecta higiene de l’oïda poden causar un tap de cera; mentre que l’estancament de líquids com aigua o l’acumulació de moc poden dur a la proliferació bacteriana que, en pujar des de les vies respiratòries fins a la trompa d’Eustaqui pot causar una otitis externa o una otitis mitjana, produint, en ocasions, una perforació de la membrana timpànica.

Els símptomes es tradueixen en: dolor intens de l’oïda, picor, edema, brunzit, acúfens, pèrdua d’audició, sortida de secrecions i/o sang del conducte auditiu i símptomes d’inflamació sistèmica (febre, nàusees o mareig).

El risc d’otitis és especialment alt en infants (degut a la conformació de l’oïda en edat pediàtrica), raó per la qual l’ús d’antibiòtics o altres medicaments requereix una alta responsabilitat.

Tractament farmacològic convencional:

Gotes per a les oïdes amb antibiòtics, antifúngics, corticoides i anestèsics.

Antibiòtics orals

Analgèsics, antiinflamatoris i antipirètics

Efectes secundaris: L’organisme es pot debilitar, augmenta el risc de resistència als antibiòtics, sobreinfeccions, recaigudes i efectes secundaris.

LA FITOTERÀPIA EN EL TRACTAMENT DE LES MALALTIES ESTACIONALS DE L’HIVERN

En fitoteràpia, existeixen diferents extractes vegetals amb extraordinàries propietats antimicrobianes, antivirals, antiinflamatòries, descongestionants i mucolítiques útils per a la salut i el benestar de les vies respiratòries, tant en tractament com en prevenció.

Constitueixen una solució eficaç i segura per al tractament de les malalties de l’aparell respiratori i actuen respectant l’equilibri de la microbiota bacteriana fisiològica de les mucoses, sense cap efecte secundari.

L’acció antimicrobiana exercida per l’extracte de llavors de pomelo (GSE) és una opció vàlida per al tractament de múltiples malalties bacterianes en les que no és indispensable la presa d’antibiòtics. És eficaç contra bacteris, virus, fongs i paràsits i, en particular contra els patògens responsables de les malalties respiratòries (Streptococcus, Rinovirus, Coronavirus, Virus de la grip, etc)

Selectivitat i innocuïtat

El GSE actua exercint una activitat antimicrobiana sense alterar la microbiota fisiològica intestinal, com succeeix en el cas dels antibiòtics, que sovint creen condicions per al desenvolupament de recaigudes. Això també és degut a la seva selectivitat, és a dir, la capacitat dels components de GSE d’actuar de manera més respectuosa amb la microbiota fisiològica i de manera més agressiva amb la patògena, així com a la seva excepcional velocitat d’acció.

Els productes BIOTIC+ , gràcies a l’associació de GSE i altres extractes vegetals funcionals, són útils en el tractament i la resolució de les principals patologies estacionals i dels símptomes associats.

D’altra banda, la utilització de beta-glucans és una altra opció eficaç per al tractament d’aquestes patologies. Els beta-glucans són polisasàrids naturals. Aquests polímers de glucosa són constituents de la paret cel·lular de certs bacteris i fongs patògens. Les propietats curatives i immunoestimulants dels fongs es coneixen des de fa milers d’anys en els països orientals. Aquests fongs contenen polisacàrids biològicament actius que, en gran part, pertanyen al grup dels beta-glucans. Aquestes substàncies augmenten la defensa immune de l’hoste mitjançant l’activació del sistema complement, millorant l’activitat de diferents cèl·lules immunitàries com els macròfags i les cèl·lules Natural Killers (NK).

El sistema complement (SC) és un dels components fonamentals de la resposta immunitària defensiva front a agents hostils. Aquest sistema té com a objectiu principal la lisi o destrucció cel·lular de patògens, encara que també participa en els processos d’inflamació, opsonització microbiana i regulació de la resposta immune, per exemple.

El principal constituent del sistema complement (SC) es denomina C3 i la seva activació és clau per al bon funcionament del SC

Així, el sistema complement és un mecanisme de defensa, la missió principal del qual és eliminar patògens de la circulació.

PRODUCTES NATURALS PER AL TRACTAMENT DE LES MALALTIES RESPIRATÒRIES

  • IMMUNOVITA I IMMUNOVITA JUNIOR

Immunovita és un complement alimentari a base de beta-glucans, vitamina D3 i B6 i Zinc que ajuden a modular el sistema immune sense provocar efectes adversos. L’ingredient actiu principal d’immunovita és el (1,3)-(1,6)-beta-glucà extret de la paret cel·lular del llevat Saccharomyces cerevisae. La vitamina D3 i B6 juntament amb el zinc actuen de coadjuvants del beta-glucà.

Els beta-glucans d’immunovita són agonistes del receptor C3 dels neutròfils, és a dir, s’uneixen a ell i provoquen el priming d’aquests, augmentant la seva eficàcia front a alteracions de l’equilibri immune. El priming immunològic és un fenomen segons el qual els neutròfils, pel fet d’estar exposats al beta-glucà per exemple, quan s’exposen posteriorment  a un patogen, reaccionen de manera més eficaç. Amb aquest priming, els neutròfils modulen el seu estat d’activació facilitant la fagocitosi i la destrucció intracel·lular de l’agent nociu

Aquest mecanisme no activa ni inhibeix la resposta dels neutròfils, únicament la modula per a que funcioni eficaçment.

  • GSE AEROBIOTIC Y GSE AEROBIOTIC JUNIOR (bronquitis, grip, covid, refredat, sinusitis, otitis, traqueïtis, amigdalitis, laringitis, faringitis)

Solució per a aerosol en vials monodosi. És una solució per a aerosol en ampolles que conté GSE i extractes d’Equinàcia (Echinacea angustifolia), per a reforçar les defenses immunitàries, en associació amb Drosera (Drosera rotundifolia), Ènula campana (Inula helenium), Sèrpol (Thymus serpyllum), olis essencials de Pi mugo o pi negre (Pinus mugo) i Farigola comú (Thimus vulgaris) amb propietats mucolítiques i descongestionants, tot això diluït en aigua de mar atomitzada.

Aquestes ampolles s’administren amb nebulitzacions per a que tots els principis actius arribin a totes les parts del sistema respiratori i puguin exercir el seu efecte d’una manera més eficaç.

  • GSE NASAL FREE Spray nasal (Refredat, sinusitis, rinitis)

El GSE NASAL FREE és una solució per a ús nasal que ajuda a eliminar l’excés de moc de les cavitats nasals. Gràcies a la presència de glicerina, ajuda a dissoldre l’excés de mucositat i en facilita l’eliminació cap a la cavitat oral i les obertures nasals. A més, el contingut en agent filmògen hidroxipropilmetilcel·lulosa permet la formació en la mucosa nasal d’una pel·lícula semilíquida que protegeix la mucosa de la deshidratatció. Gràcies a la calèndula, rica en polisacàrids, la solució té propietats hidratants, prevé la irritació i modula la secreció nasal. El producte, enriquit en altres extractes botànics, afavoreix el restabliment de les condicions fisiològiques de la mucosa i contribueix a l’alleujament dels símptomes comuns associats a la sequedat nasal de diferents orígens (com per exemple fumar, agents atmosfèrics, aire sec, aire condicionat, rinitis i rinitis al·lèrgica).

A més del GSE, la calèndula i l’equinàcia, el GSE NASAL FREE conté:

Farigola comú (flors i fulles): ajuda a restaurar les condicions fisiològiques de les mucoses de les vies respiratòries. El timol, el carvacrol i els flavonoides i tanins tenen un efecte fluidificant de les mucositats, juntament amb una acció antibacteriana i antiviral.

Altea (arrel): els seus mucílags formen una pel·lícula mucoadhesiva que protegeix del contacte amb agents externs i al mateix temps realitza una acció emol·lient, descongestionant i antiinflamatòria d’aquestes mucoses, especialment irritades i debilitades per la infecció.

Xiprés (fruit): L’extracte de xiprés, ric en proantocianines, àcids terpènics, tanins, flavonoides i olis essencials, té propietats antiinflamatòries i balsàmiques i contribueix a la restauració de les condicions fisiològiques de la mucosa nasal, proporcionant un alleujament ràpid dels símptomes del refredat. Les proantocianines també tenen propietats antivirals.

Aigua de kiwi: aporta una sèrie d’elements indispensables com vitamines (A, C i E) i minerals (K, Fe, Cu) que en conjunt afavoreixen la restauració de la reepitelització de la mucosa i enforteix el seu sistema immunitari, millorant la seva resposta a les infeccions.

  • GSE ORAL FREE Spray oral (Dolor de gargamella, amigdalitis, tos irritativa)

El GSE ORAL FREE es una solució d’ús oral que, gràcies a la seva acció emol·lient i protectora que exerceix la glicerina vegetal i l’aloe vera sobre la mucosa quan es nebulitza en la cavitat oral, permet la formació d’una pel·lícula mucoadhesiva sobre la mucosa orofaríngea. A més, la solució enriquida en extractes botànics protegeix de l’agressió d’agents externs de diferents orígens i natura i contribueix a la rehidratació de la mucosa. Està indicat en el tractament dels estats irritatius i inflamatoris de la cavitat orofaríngea quan es necessita la hidratació de la mucosa oral en situacions de sequedat de diferents orígens, alleujant així els símptomes més comuns com dolor, sequedat o picor de gargamella i dolor o dificultat per parlar o enviar.

A més del GSE i la glicerina vegetal, el GSE ORAL FREE conté:

Éríssim: l’extracte d’eríssim té importants propietats antiinflamatòries especialment útils en els estats irritatius causats pel dolor de gargamella. També té propietats mucolítiques i expectorants.

Aloe Vera: el gel obtingut de la planta d’aloe vera té marcades propietats antiinflamatòries, calmants i lenitives. Gràcies a l’elevada presencia de polisacàrids, és capaç de proporcionar una acció filmogènica lenitiva en les mucoses de la boca i la gargamella, afavorint la reparació dels teixits gràcies a les seves propietats cicatritzants.

Aigua de taronja dolça: La incorporació d’aigua de taronja dolça afavoreix una activitat lenitiva i relaxant útil per al benestar de les vies respiratòries, a més d’una important acció antioxidant.

Equinàcia angustifòlia: a partir de l’arrel d’equinàcia s’obté un extracte ric en polisacàrids, alquilamides i ésters de l’àcid cafèic (incloent-hi equinòsid). Aquests tenen activitats descongestionants i antiinflamatòries en les membranes de les mucoses i tracte orofaringi, a més d’estimular les defenses orgàniques naturals. A més, gràcies a la presència de polisacàrids, contribueix a la formació d’una pel·lícula mucoadhesiva lenitiva i protectora que afavoreix la regeneració de teixits de la mucosa lesionats i irritats.

  • GSE ORAL TABS RAPID I GSE ORAL TABS RAPID JUNIOR (dolor gargamella, amigdalitis, faringitis, tos irritativa)

GSE ORAL TABS són comprimits indicats per al tractament i la prevenció d’estats inflamatoris de la mucosa orofaríngea en cas de faringitis, amigdalitis, dolor de gargamella, tos irritativa i per a protegir del contacte amb agents externs com el fred, fum, contaminació o pols. Gràcies a la presència de l’extracte d’altea titulat al 30% de polisacàrids, forma una barrera protectora a la mucosa orofaríngea que afavoreix la hidratació i la restauració de les condicions fisiològiques permetent reduir la irritació, els estats inflamatoris i els símptomes típics com cremor, dolor, sequedat i sensibilitat a l’enviar. Els extractes de regalim, astràgal, equinàcia i gingebre proporcionen també una acció emol·lient i lenitiva. La presència simultània d’extracte de llavors de pomelo afavoreix el control microbiològic de la zona afectada.